Παρουσίαση εργασίας για το ΑΡΤΕΜΙΣ στα πλαίσια του 12ου Διεθνούς συνεδρίου MTSR, 23-26 Οκτωβρίου 2018, Λεμεσός, Κύπρος

Με χαρά σας ανακοινώνουμε την επιτυχή παρουσίαση της εργασίας «Development of methodologies and standardized services for supporting forest economics» που έγινε στη Λεμεσό, Κύπρο στα πλαίσια του 12ου Διεθνούς συνεδρίου MTSR Metadata Semantics Research Conference στις 23-26 Οκτωβρίου 2018. H εργασία αφορά το ερευνητικό έργο ΑΡΤΕΜΙΣ (Ανάπτυξη πΡακτικών και δημιουργία Τυποποιημένης υπηρΕσίας παρακολούθησης των οικονοΜΙκών δαΣών) και δημοσιεύτηκε στα αντίστοιχα πρακτικά της Springer:

Thomas Katagis, Nikolaos Grammalidis, Evangelos Maltezos, Vasiliki Charalampopoulou, Ioannis Z. Gitas, Development of methodologies and standardized services for supporting forest economics,  Communications in Computer and Information Science (CCIS) book series, Vol. 846.

Αφήστε μια απάντηση