ΑΡΤΕΜΙΣ: 1η συνάντηση του έργου 20 Σεπτεμβρίου 2018, Αθήνα

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε την επιτυχή ολοκλήρωση της 1ης συνάντησης των εταίρων του έργου «Αναπτυξη πΡακτικών και δημιουργία Τυποποιημένης υπηρΕσίας παρακολούθησης των οικονοΜΙκών δαΣών» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό Τ1ΕΔΚ-01577, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Η 1η συνάντηση του έργου έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο “ΤΙΤΑΝΙΑ” στην Αθήνα  20 Σεπτεμβρίου 2018.

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα της συνάντησης εδώ.

Αφήστε μια απάντηση