Συμμετοχή στο ESA Living Planet Symposium 2022

Στα πλαίσια του Living Planet Symposium 2022 της ESA, η ομάδα του ΑΡΤΕΜΙΣ συμμετείχε με poster που περιγράφει συνολικά την υλοποίηση του έργου καθώς και τα τελικά αποτελέσματα.

Μπορείτε να δείτε το poster που παρουσιάστηκε στο #LPS22 εδώ.