Διημερίδα εκπαίδευσης χρηστών ΑΡΤΕΜΙΣ

Στα πλαίσια ολοκλήρωσης του ερευνητικού έργου ΑΡΤΕΜΙΣ (κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ-01577) διοργανώνεται διημερίδα εκπαίδευσης χρηστών της πλατφόρμας ΑΡΤΕΜΙΣ. Θα γίνει συνολική παρουσίαση της πλατφόρμας συμπεριλαμβανομένων του στόχου του συστήματος ΑΡΤΕΜΙΣ, της αρχιτεκτονικής του, των δεδομένων καθώς και της σημασίας των φασματικών δεικτών που αξιοποιεί. Επιπλέον θα γίνει αναλυτική επίδειξη των προσφερόμενων λειτουργιών απευθείας στην πλατφόρμα. Η διημερίδα θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως χρησιμοποιώντας πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης.

 

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της διημερίδας εδώ.