Κατηγορίες
Συναντήσεις & Εκδηλώσεις

Συμμετοχή στην Καστανογιορτή, 12 Οκτωβρίου 2019, Ελληνόπυργος, Καρδίτσας

Φορείς του έργου ΑΡΤΕΜΙΣ συμμετείχαν στην Καστανογιορτή, η οποία έλαβε χώρα στην κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής Ελληνόπυργου, στην Καρδίτσα, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου  2019 και διοργανώνεται από τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο.       

Κατηγορίες
Συναντήσεις & Εκδηλώσεις

Συμμετοχή στην Καστανογιορτή, 14 Οκτωβρίου 2018, Ελληνόπυργος, Καρδίτσας

Φορείς του έργου ΑΡΤΕΜΙΣ συμμετείχαν στην Καστανογιορτή, η οποία έλαβε χώρα για τρίτη φορά στο Πάρκο του Αγίου Αθανασίου, στον Ελληνόπυργο Καρδίτσας, την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018 και διοργανώθηκε από τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο.           

Κατηγορίες
Συναντήσεις & Εκδηλώσεις

ΑΡΤΕΜΙΣ: 1η συνάντηση του έργου 20 Σεπτεμβρίου 2018, Αθήνα

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε την επιτυχή ολοκλήρωση της 1ης συνάντησης των εταίρων του έργου «Αναπτυξη πΡακτικών και δημιουργία Τυποποιημένης υπηρΕσίας παρακολούθησης των οικονοΜΙκών δαΣών» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό Τ1ΕΔΚ-01577, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». Η 1η συνάντηση του έργου έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο “ΤΙΤΑΝΙΑ” στην Αθήνα  20 Σεπτεμβρίου […]