Το έργο ΑΡΤΕΜΙΣ

.

αποσκοπεί στη δημιουργία μιας πολυπαραμετρικής υπηρεσίας επεξεργασίας και διάχυσης δορυφορικών και άλλων δεδομένων σε διαδικτυακή πλατφόρμα που σχετίζονται με την ποιότητα, υγεία και αειφόρο ανάπτυξη των οικονομικών δασών και συγκεκριμένα δασών με καστανιές. Το προϊόν αυτό θα βοηθήσει στην παρακολούθηση και βελτίωση της παραγωγής καστάνου και στην προστασία της βιοποικιλότητας έναντι της κλιματικής αλλαγής. Ως περιοχή ενδιαφέροντος θέτουμε τα δάση της Θεσσαλίας και συγκεκριμένα της περιοχής του Δήμου Μουζακίου.

Αφήστε μια απάντηση