Παρουσίαση εργασίας για το ΑΡΤΕΜΙΣ στα πλαίσια του 12ου Διεθνούς συνεδρίου MTSR, 23-26 Οκτωβρίου 2018, Λεμεσός, Κύπρος

Με χαρά σας ανακοινώνουμε την επιτυχή παρουσίαση της εργασίας «Development of methodologies and standardized services for supporting forest economics» που έγινε στη Λεμεσό, Κύπρο στα πλαίσια του 12ου Διεθνούς συνεδρίου MTSR Metadata Semantics Research Conference στις 23-26 Οκτωβρίου 2018. H εργασία αφορά το ερευνητικό έργο ΑΡΤΕΜΙΣ (Ανάπτυξη πΡακτικών και δημιουργία Τυποποιημένης υπηρΕσίας παρακολούθησης των οικονοΜΙκών δαΣών) και δημοσιεύτηκε στα αντίστοιχα πρακτικά της Springer:

Thomas Katagis, Nikolaos Grammalidis, Evangelos Maltezos, Vasiliki Charalampopoulou, Ioannis Z. Gitas, Development of methodologies and standardized services for supporting forest economics,  Communications in Computer and Information Science (CCIS) book series, Vol. 846.

ΑΡΤΕΜΙΣ: 1η συνάντηση του έργου 20 Σεπτεμβρίου 2018, Αθήνα

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε την επιτυχή ολοκλήρωση της 1ης συνάντησης των εταίρων του έργου «Αναπτυξη πΡακτικών και δημιουργία Τυποποιημένης υπηρΕσίας παρακολούθησης των οικονοΜΙκών δαΣών» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με Κωδικό Τ1ΕΔΚ-01577, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Η 1η συνάντηση του έργου έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο “ΤΙΤΑΝΙΑ” στην Αθήνα  20 Σεπτεμβρίου 2018.

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα της συνάντησης εδώ.

Το έργο ΑΡΤΕΜΙΣ

.

αποσκοπεί στη δημιουργία μιας πολυπαραμετρικής υπηρεσίας επεξεργασίας και διάχυσης δορυφορικών και άλλων δεδομένων σε διαδικτυακή πλατφόρμα που σχετίζονται με την ποιότητα, υγεία και αειφόρο ανάπτυξη των οικονομικών δασών και συγκεκριμένα δασών με καστανιές. Το προϊόν αυτό θα βοηθήσει στην παρακολούθηση και βελτίωση της παραγωγής καστάνου και στην προστασία της βιοποικιλότητας έναντι της κλιματικής αλλαγής. Ως περιοχή ενδιαφέροντος θέτουμε τα δάση της Θεσσαλίας και συγκεκριμένα της περιοχής του Δήμου Μουζακίου.