Παρουσίαση εργασίας στο 3ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον, 11-12-13 Δεκεμβρίου 2019, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το έργο ΑΡΤΕΜΙΣ θα συμμετέχει στο 3ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 11, 12 και 13 Δεκεμβρίου 2019 στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την  εργασία “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΡΟΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ” με συγγραφείς τους: Γραμμαλίδης Νικόλαος, Καταγής Θωμάς, Παπαϊωάννου Περικλής, Φωτίου Κατερίνα, Παρασκευόπουλος Γιάννης, Κοντόπουλος Χρήστος, Γήτας Ζ. Ιωάννης, Χαραλαμποπούλου Βασιλική