Παρουσίαση εργασιών του έργου στο 7ο Διεθνές Συνέδριο Τηλεπισκόπησης και Γεωπληροφορικής στο Περιβάλλον, Πάφος, Κύπρος

Η δημοσίευση με τίτλο:  DEVELOPMENT OF AUTOMATIC WORKFLOWS (SPATIAL MODELS) FOR FOREST MONITORING WITH THE USE OF TIME-SERIES OF MULTISPECTRAL OPTICAL AND SAR DATA που αφορά εργασίες προόδου του έργου ΑΡΤΕΜΙΣ, παρουσιάστηκε στο 7ο Διεθνές Συνέδριο…